Praca naukowa

Doświadczenie zawodowe

Doświadczenie zdobywałam najpierw w Klinice Neonatologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu oraz w poradni dla dzieci urodzonych przedwcześnie. Swoją drogę zawodową w roli nauczyciela akademickiego rozpoczęłam na kierunku Fizjoterapia poznańskiego UM (dziś to Katedra i Klinika Neurologii Wieku Rozwojowego).
Prowadzę warsztaty dla fizjoterapeutów dotyczących diagnostyki funkcjonalnej z użyciem RULM, Hammersmith, Chop-Intend oraz MFM w rdzeniowym zaniku mięśni.
Moja wiedza uniwersytecka ma ogromne znaczenie w pracy z małymi pacjentami, pozwala na holistyczne podejście do każdego problemu.

Współpraca zagraniczna

  • wdrożenie skali Manual Ability Classificasion System (MACS) dla dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym
  • wdrożenie międzynarodowej skali oceniającej rozwój funkcjonalny dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym Gross Motor Function Measure (GMFM- 88) oraz Gross Motor Function Classificassion System (GMFCS)
  • szkolenia w Polsce, w Szwecji, Holandii (Groningen), Izraelu (Ejlat), Irlandii i Włoszech
  • szkolenia dla pacjentów z SMA w Anglii (Londyn) i Hiszpanii (Barcelona)
  • staż w programie Sokrates na Uniwersytecie Jyvaskyla Finlandia

Publikacje

86 prac pełnotekstowych (500 punktów KBN; IF 23)
46 polskich streszczeń zjazdowych
38 zagranicznych streszczeń zjazdowych

Pełna lista prac – w bazie danych biblioteki Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu: KLIKNIJ